top of page

KLİNİK PSİKOLOG MÜGE OLGUN

Wisc-4 Zeka Testi

6-16 yaş grubundaki çocuklara uygulanan ve çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen klinik değerlendirme aracıdır. Türkiye’deki norm çalışmaları 2016 yılında tamamlanmıştır. Güvenilirlik ve geçerlilik bakımından güçlü bir değerlendirme yöntemidir. WISC-4, IQ puanı elde etmenin yanı sıra; çocukların ve gençlerin hem kendi yaş grubu içindeki beceri düzeylerini hem de kendi içlerindeki güçlü yanlarını ve desteklenmesi gereken becerilerini belirlemeye yardımcı olur.

Wisc-R Zeka Testi

6-16 yaş grubuna yönelik zekayı bir çok bileşeniyle işleyen kapsamlı bir testtir. IQ puanı elde etmenin yanı sıra çocuğa dair daha kapsamlı bilgi verir. Çocuğun güçlü ve zayıf yanlarını saptamaya yardımcı olması bakımından elde edilecek bilgiler önemlidir. 12 alt testten oluşan Wisc-R'ın 6 alt testi sözel becerileri, diğer 6 alt testi sözel olmayan yani mekansal ve motor becerileri ölçer. 

MOXO Dikkat Testi

MOXO; dikkat, zaman yönetimi, dürtüsellik ve hiper-aktivite düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili bir bilgisayar destekli test sistemidir. 

6 yaştan 70 yaşa kadar uygulanabilen test kişinin yaşına ve cinsiyetine göre yorumlanır. 

Unutkanlık, odaklanamama, hareketlilik, başarısızlık gibi durumlardan sıkça baş vurulan objektif bir değerlendirme yöntemidir.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

Her türlü kişilik değerlendirmelerinde kullanılan ve kapsamlı olarak geçerlilik kazandırılan testlerden birisidir. Ruhsal sorunların olup olmadığını ve varsa bu sorunların ne olduğunu ortaya çıkarmada oldukça yardımcı bir araçtır. Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlar.

Nöropsikolojik Testler

Nöropsikoloji beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Nöropsikolojik değerlendirmenin yapıldığı en yaygın durum "Unutkanlık"tır. Kişi unutkanlık sebebi ile gelmişse bu unutkanlığın bir çok sebebi olabilir. Bilindiği üzere unutkanlık herhangi bir demans türünün başlamış olmasından kaynaklanabilceği gibi, Depresyon ya da fizyolojik olan ve tedavi edilebilecek bir durum sonrasında da ortaya çıkabilecek bir problemdir. Bu sebepten ötürü unutkanlığın sebebini saptamak önemlidir. Elde edilecek sonuçlar doğrultusunda kişi uygun bir tedavi programına yönlendirilebilir.

Rorschach Testi

"Yansıtma" hipotezine dayanan Rorschach bireyin belirsiz bir uyarana tepki gösterirken kendini dışa yansıtmasını sağlar. Kişinin açık bir şekilde söyleyemediklerini ifade etmesine izin verir. Düşünce süreçleri hakkında bilgi verirken kişiyi bütüncül olarak açıklamaya çalışan bir ölçme yöntemidir. Klinik bağlamda danışanlarla ilgili daha çok ve hızlı bilgi toplanmasında yardımcı olmaktadır.

Psikodiagnostik Ölçekler

Terapi akışına destek olması ve danışan hakkında daha kıza zamanda bilgi toplayabilmek amacıyla çeşitli pisikodiagnostik ölçeklerler uygulanmaktadır. Bu uygulama sonucunda terapiye yol verebilmek daha net verilere dayanır. Danışanın ihtiyacına göre en uygun terapi yöntemi belirlenir ve kişiye özel olarak terapi yapılandırılır.

Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Ölçeği, Hamilton Anksiyete Ölçeği, Maudsley Obesesif Kompulsif Ölçeği, Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği ve ihtiyaca göre daha detaylı bilgilere ulaşmamızı sağlayan ölçekler kullanılır.

Please reload

bottom of page