top of page

KLİNİK PSİKOLOG MÜGE OLGUN

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Esas itibariyle davranış değiştirme ilkelerine dayanan bir psikoterapi türüdür. Davranış değiştirmeye ilave olarak, davranışın doğru bir şekilde yeniden düzenlenmesi ve kontrol altına alınabilmesi için hayal kurma, düşünme, imgeleme gibi bilişsel /kognitif süreçlerden de faydalanır. Kendisinden önce ortaya çıkmış olan Davranışçı Terapi gibi Bilişsel Davranışçı Terapi de belli bir uyaran ve bu uyarana karşı verilen tepki ilişkisini ve öğrenmeyi ön planda tutar.

 

Davranışçı Terapi problemli davranışları hastanın / danışanın doğrudan müdahalesiyle düzenlemeye ve kontrol etmeye çalışırken, Bilişsel Davranışçı Terapi ise hastanın / danışanın sorunlu hatalı oluşturulmuş zihinsel şemalarını, rahatsız edici duygularını, öz-imajını, uyumsuz düşüncelerini, daha olumlularıyla değiştirmeye çalışır. Bu amaçla kişinin bunları belirleyip analiz etmesine yardımcı olmayı hedefler.

 

Bilişsel Davranışçı Terapi kişinin güncel sorunlarına odaklanarak diğer terapi türlerine oranla daha kısa sürede daha çok sorun çözmeye çalışır. Mevcut problemleri çözmekle beraber kişinin yaşamı boyunca içinde biriktirdiği sorunlarını çözmekte kullanabileceği yeni beceriler geliştirmesine olanak sağlar.

 

Belli bir süre ve düzenli bir şekilde terapiye gelebilecek imkânı olan kişiler için terapinin ne kadar süreceği ilk 2 seanstan sonra terapist ve danışan tarafından birlikte kararlaştırılır. Ortalama olarak 10 - 15 seans yeterli olabilir. Fakat daha uzun süreli sorunları olan kişiler aylarca ve hatta 1 yılı geçen bir süre boyunca terapiye devam edebilirler. Acil bir durum veya kriz anı olmadığı sürece seanslar haftada 1 şeklinde gerçekleştirilir. İyileşme durumu ilerledikçe seansların arası ortaklaşa karar üzerine 2 haftada 1, sonra 3 haftada 1, daha sonra ayda 1 şeklinde açılarak genel seyir bir süre izlenir. Terapi süreci tamamlandıktan sonra da idame tedavi olarak kişiler belli aralıklarla kontrol amaçlı davet edilir.


Bilişsel Davranışçı Terapi sürecinde, gerekli olan hastalarda / danışanlarda psikiyatrist kontrollü ilaç tedavisi için hiçbir engel yoktur. Terapist ilaç kullanılması gerektiğini düşünürse kişiye durumunu açıklayarak medikal tedavinin getirilerini ve götürülerini psiko-eğitim şeklinde açıklayacaktır. Hiç ilaç kullanmadan ya da sadece ilaç kullanarak iyileşebilen kişileri görmek mümkündür ancak iki tedavinin birlikte kullanımı da söz konusu olabilir.

EMDR Terapisi

EMDR psikolojik travmaların tedavisinde etkinliği bilimsel araştırmalarla desteklenmiş bütünleyici bir psikoterapi türüdür. Psikolojik rahatsızlıkların çoğunun travmatik ve/ya olumsuz yaşam deneyimlerinin kaynaklandığı varsayılmaktadır. Bu yüzden, EMDR’yi psikolojik problemde de uygulamak başarılı sonuçlar vermektedir. Her yaş grubu için uygun, psikolojik stresten kurtulmayı hedefleyen bir tekniktir.

 

EMDR’nin amacı; geçmişteki anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü belirtilerin tedavisi, gelecekte karşılaşılabilecek sorunlar ile ilgili yeni bir bakış açısı geliştirmektir.

 

EMDR Terapisinin kullanım alanları: Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Kişilik Bozuklukları, Panik Bozukluğu, Kaygı Bozuklukları, Depresyon, Yas, Rahatsız edici anılar, Fobiler, Ağrı Rahatsızlıkları, Yeme Bozuklukları, Performans Kaygısı, Stres Kontrolü, Bağımlılıklar, Taciz/Tecavüz, Cinsel İşlev Bozuklukları, Beden Algısı Bozuklukları, Özgüven Sorunları, Migren, Fibromiyalji,…

Çift ve Aile Terapileri

Çiftlerin veya Ailelerin tek bir üyesi yerine tüm üyelerini ele alan ve terapiye tabi tutan çok çeşitli bir terapi türüdür. Bu yaklaşıma göre tek bir kişi üzerinde odaklanmak yerine, çiftlerin / ailenin her bir bireyi dinamik bir sistem olarak ele alınır. Aile dinamikleri nesilden nesile aktarılır ve yaşantımızda büyük rol oynar. Çift ve aile terapisinde, tıkanan iletişim kanallarının açılması, aile üyelerinin duygularını açık bir şekilde ifade etmesi,  çatışmaların uzlaşmayla çözümlenmesi, böylece her bir üye için daha doyurucu ve olumlu bir aile içi etkileşim amaçlanır.

Cinsel Terapiler

Cinsellikle ilişkili fobiler, suçluluk duyguları, cinsel isteksizlik, performans kaygısı, cinsel mitler ve tabular, cinsel işlev yetersizliği gibi psikoseksüel rahatsızlıkların giderilmesine yönelik terapi yöntemleri. Cinsel terapiler rahatsızlığın ağırlığına bağlı olarak psikolojik, davranışçı veya tıbbi yöntemlerle sürdürülür. Terapi esnasında cinselliğin anatomisi, fizyolojisi ve teknikleri konusunda belli bir eğitim verilerek kişilerin kafalarındaki aydınlanmamış noktalar aydınlatarak yanlış bilinen bilgiler ya da bilinmeyenler anlatılır. Kişiye özel bir terapi akışı hazırlanarak her bir danışan için ayrı bir yöntem terapist ve danışan işbirliğiyle hazırlanır.

Dikkat Toplama Eğitimi

Attentioner yani dikkat toplama eğitimi, 7-18 yaş bireylerin dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkin biçimde iyileştiren bir programıdır. Eğlenceli biçimde, çocukluk çağına uygun olarak elementlerle desteklenmiştir. Bu programda; 

  1. Çocukların, dikkatlerini daha iyi toplamaları ve sürdürebilmeleri sağlanır.

  2. Kendi başlarına problem çözme yetenekleri desteklenir.

  3. Sorun çözme becerisi ve öfke kontrolü sağlanır.

Please reload

bottom of page