top of page

SINGLE POST

Geriatrik Depresyon (Yaşlılık Depresyonu)

Yaşlılarda sıklıkla görülen ruhsal problemlerden biri olan Geriatrik Depresyon tek başına olabileceği gibi başka fiziksel ve ruhsal hastalıklarla da komorbit olarak ortaya çıkabilir. Kişinin ve ailesinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemesinin yanı sıra benzer özellikler taşıması yüzünden demans (bunama) ile karıştırılabilir.

Geriatrik Depresyon halk arasında bildiğimiz depresyondan farklıdır. Bu sebepten hasta, yakınları ve tedavi ekibinin aklına kişinin yaşlılık depresyonunda olduğu gelmeyebilir. Anlaşılabileceği üzere Geriatrik Depresyonun tanısını koymak çok kolay olmayabilir bu sebeple doğru tedavi yöntemini uygulamak da bu oranda güçleşir. Oysaki vaktinde yapılan tanı ve tedavi ile kişinin yaşam kalitesi artabilir ve gündelik fonksiyonlarının yerine getirmesi daha iyi bir duruma gelebilir.

Tanı koyarken kişiden alınan anamnez önemlidir ancak ölçme değerlendirme araçları ile desteklenirse ve diğer fiziksel / ruhsal rahatsızlıklar olması ihtimali elenirse daha doğru sonuçlar elde etmek mümkündür. Genellikle, ağlama, can sıkıntısı, halsizlik, isteksizlik, uyku bozukluğu ve bedensel şikâyetler ve benzeri semptomlar görünür ama kişide bu belirtilerin olması kesinlikle Geriatrik Depresyon olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple hastanın öyküsünü almanın yanı sıra Nöropsikolojik Değerlendirme adı altında uygulanan testler sonucunda depresyon, demans ve çeşitleri, nörolojik hastalıklar, gibi rahatsızlıkların hangisinin bulunduğunu saptamak ruh sağlığı çalışanı için tanı koymada oldukça yardımcı olur. Ruhsal değerlendirme testlerinin haricinde kişiye medikal testler de uygulanmalıdır çünkü kişinin farkında bile olmadığı fiziksel bir sorunu çözünce depresyon kendiliğinden iyileşebilir.

Geriatrik Depresyon ile karıştırılan bir diğer durum da yas sürecidir. Her insan bir kaybının ardından doğal olarak bir yas sürecine girer. Sağlıklı olan da bu süreci makul bir süre yaşamaktır. Kişi eğer kaybının ardından yas tutmuyorsa başka bir psikolojik durum düşünülebilir. Yaşlılarda olması beklenen doğal yas süreci iki aydır ama eğer iki aydan daha uzun sürerse depresyon akla getirilmelidir. Belirtiler depresyonda olduğu gibi ağlamalar, nefes darlığı, iştahsızlık, iç çekmeler, değersizlik, umutsuzluk şeklinde yas sürecinde de karşımıza çıkabilir.

Geritrik Depresyon psikoterapi ve / veya ilaç tedavisi ile iyi bir şekilde tedavi edilebilir. Tedavi sonucunda olumsuz belirtilerin iyileşmesini sağlamak, işlevselliği ve yaşam kalitesini artırmak, alevlenme ve tekrar riskini engellemek hedeflenir. Kişinin çalışıyor olması, iyi sosyal ortamı, eş ya da çocuk kaybının olmaması, demans olmaması, psikiyatrik rahatsızlık olmaması, ailede depresyon öyküsü olmaması, fiziksel sağlığın iyi olması, fiziksel ve kronik hastalıkların az olması durumlarda tedaviye daha iyi yanıt almak olasıdır.

bottom of page