top of page

SINGLE POST

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

Obsesif Kompülsif Bozukluk, ABD’ de yapılan araştırmalara göre 3.3 milyon yetişkini ve 1 milyon çocuk ve genci etkilemektedir. Rahatsızlık ilk olarak çocuklukta, gençlikte ve genç erişkinlikte ortaya çıkar. Her sosyoekonomik düzeyde bulunan kadın ve erkeklerde eşit oranda görülür.

OKB tanısını bir ruh sağlığı çalışanı hastanın belirtilerini değerlendirerek koyar. OKB kendi kendine geçmediği gibi eğer tedavi edilmez ise zaman içinde daha ciddi bir duruma bürünebilir, bu yüzden tedavi edilmesi önemlidir. Psikoterapi almak tedavi edici niteliktedir ama daha ağır durumlarda psikoterapi ile kombine bir şekilde ilaç tadavisi almak hastalığın seyrini olumlu yönde etkiler.

Bir kişide obsesyonlar ve kompülsiyonlar aynı anda olabileceği gibi sadece obsesyon ya da sadece kompülsiyon şeklindede görülebilir.

Obsesyonlar düşüncelerdir, kompülsiyonlar da davranışlardır. Bu sebepten takıntılı bir düşünce sonrası (obsesyon) bu durumdan kurtulmak için yaptığımız davranışlar (kompülsiyon) sıklıkla birlikte görülür.

Temizlik, cinsellik, saldırganlık ve din temalı olan OKB' ler en yaygın görünenlerdir ancak her hastanın tam ayrıntılı OKB içeriği birbirinden farklılık gösterir. Bu sebepten her bir danışan için özgün bir çalışma programı terapist ya da terapi ekibi tarafından özenle hazırlanır. Örneğin; herkesin vücut ölçüleri ve giyim zevki birbirinden farklılık gösterir ve bir terziye gittiğinizde sizin vücut ölçülerinize göre ve zevkinize göre özel bir elbise diker. O elbise size özeldir ve başkasının üstüne uygun olmaz. Psikoterapi de aynı bu şekilde kişiye özel olarak danışanla birlikte şekillendirilir.

OKB olan kişiler takıntılarını ve davranışlarını saçma veya manasız olarak tanımlarlar, fakat bunu bilmelerine rağmen kendilerini durduramazlar. Bu ve bunun gibi bazı karakteristik özellikler OKB' de sıklıkla karşılaştığımız durumlardır.


bottom of page